KKNK2020-kaartjies – Hoe nou gemaak?

Die kunstefees is gekanselleer en ongelukkig kan jy nie meer jou gunsteling-kunstenaars in die Klein Karoo op die verhoog sien nie. Maar KUNS leef voort. In allerhande innoverende vorms en gedaantes. En die KKNK maak reeds planne vir die toekoms.

Aan alle kaartjiekopers: dankie vir die ondersteuning van die kunste en KKNK2020!

Die kunstefees is gekanselleer en ongelukkig kan jy nie meer jou gunsteling-kunstenaars in die Klein Karoo op die verhoog sien nie. Maar KUNS leef voort. In allerhande innoverende vorms en gedaantes. En die KKNK maak reeds planne vir die toekoms.

Die koronavirus hou ons dalk nou by die huis, maar dit demp nie ons geesdrif nie. So die KKNK sal volgende jaar terug wees, sterker as ooit. 

Maar kom ons dink vir ’n oomblik aan nóú. Kunstenaars en tegnici het broodnodige inkomste verloor met die afstel van die KKNK. In die gees van medemenslikheid, vra ons dat feesgangers dit ook in ag neem by die oorweging om terugbetaling van kaartjies. Daar is twee opsies:

Opsie 1:
Hou jou kaartjies, en die fondse word aan KKNK en die kunste geskenk. Dis ’n fonds wat die KKNK sal administreer ten gunste van die betrokke begunstigdes. Nog detail hieroor sal so spoedig moontlik volg.

Opsie 2:
Ontvang ’n volledige terugbetaling. Indien kaartjiekopers reeds hul kaartjies afgehaal het, kan hulle dit na enige Shoprite-, Checkers-, Checkers Hyper-, House&Home- of Computicket-tak neem vir ’n volledige terugbetaling.

Indien jy kaartjies deur die webtuiste of kontaksentrum bespreek het, maar nog nie afgehaal het nie, sal ’n volledige terugbetaling binne 3 tot 7 dae gedoen word sedert die aanvraag op ’n terugbetaling in die rekening van die kaart waarmee die kaartjies bespreek is.
Kontak Computicket by info@computicket.com of 0861 915 8000.

Ons vra jou ook om ’n donasie te oorweeg aan die kunste ter aanvulling van onontbeerlike inkomste vir die bedryf in die krisistye:
Absa-rekening
Rekeningnommer: 9163807605
Tak-kode 632005
Verwysing: Jou selnommer of e-posadres

Oudthoorniete-promosie:
Hier is ook twee opsies: Kaartjiekopers kan hulle kaartjies hou. Daardie fondse sal as donasie aan die KKNK gaan, wat dit sal administreer. Of hulle kan volledige terugbetaling ná 17 April by die KKNK-kantoor kom afhaal.

Ons leef in wisselvallige tye en ons eerste prioriteit is ons kunstenaars, feesgangers en alle ander betrokkenes se veiligheid. So volg die gesondheidsriglyne, ondersteun mekaar – al is dit oor ’n afstand – en saam sal ons hierdeur kom. Wanneer ons saamstaan in ’n gees van eensgesindheid is ons sterker as ’n nasie.


As jy deur die KKNK verblyf bespreek het, kontak verblyf@kunste.org.za vir navrae.
Vir nog inligting kontak die KKNK by info@kunste.org.za


 

KKNK2020 tickets – what to do now?

To all ticket holders: thank you for supporting the arts and KKNK2020!

The festival may have been cancelled, and unfortunately, you won’t be able to see your favourite artists perform in the Klein Karoo, but ART keeps thriving. It’s very much alive in all shapes and forms. And the KKNK is already making plans for the future.

The coronavirus is keeping us at home, but will not dampen our passion. So we’ll be back next year, stronger than ever. 

But let’s focus on now for a moment: In the spirit of common humanity, we ask that you think of our artists when asking for refunds for tickets you have already bought. You have two options:

Option 1:
Keep your tickets and the funds will be donated to the arts and the KKNK. The KKNK will administer this fund to ensure it’s received by the beneficiaries involved. Details regarding the donation process will follow in due course.

Option 2:
Receive a full refund. If patrons have collected their tickets they may return these to any Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, House&Home, Computicket outlets for a full refund.

For call centre and web bookings where tickets have not been collected, a refund direct to your purchasing bank card will be done within 3-7 days from date of request for refund.
Contact Computicket at info@computicket.com or 0861 915 8000.

We ask that you consider making a donation to help us keep the arts and artists sustained. You can do this by donating any amount to KKNK.
Absa account
Account number: 9163807605
Branch code 632005
Reference: Your cell number or email address

Oudtshoorn promotion:
Residents of Oudtshoorn can get a refund on their promotion tickets after April 17 at the KKNK office, or also donate it to the KKNK.

We live in volatile times, and our first priority is the safety of our artists, festival goers and all others involved. So follow the government’s guidelines, and support each other – even if it is from a distance. We’ll get through this together and by all accounts it appears as though many South Africans are putting their differences aside in favour of building a united front to this pandemic.


If you booked accommodation via the KKNK, contact verblyf@kunste.org.za for queries.
For more information email info@kunste.org.za