Stuur nou jou programvoorstel vir KKNK2021

“Kreatiewe denkers en skeppers kan nou voorstelle vir die 2021 Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) indien”, sê Hugo Theart, artistieke direkteur van dié fees. 

Kreatiewe denkers en skeppers kan nou voorstelle vir die 2021 Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) indien”, sê Hugo Theart, artistieke direkteur van dié fees. 

Die beplande datums vir die 26ste KKNK op Oudtshoorn is vanaf Woensdag, 31 Maart tot Dinsdag, 6 April 2021. Finale bevestiging van hierdie datums is onderhewig aan die Covid-19-regulasies wat teen einde vanjaar in plek is. 

Die KKNK word moontlik gemaak deur Absa (hoofborg) en Netwerk24 (stigtersborg). 

“Ons sien uit na voorstelle om volgende jaar met hernieude energie en inspirasie die post-Covid-19-wêreld te trotseer. Dit is steeds ’n groot teleurstelling dat ons vanjaar as gevolg van hierdie pandemie, vir die eerste keer in 26 jaar, nié op Oudtshoorn kon feesvier nie, maar ons is nie die spreekwoordelike volstruis met haar kop in die sand nie – ons skud vere reg om almal in 2021 terug te verwelkom in die Klein Karoo vir ’n viering van kuns en kultuur”, vertel Theart. 

“Voorstelle vir volgende jaar se KKNK kan nou ingedien word en ons moedig almal aan om innoverende werk in te stuur. Ons bly toegewyd om deur die kunste ’n verskil aan ons land en sy mense te maak”, sê Theart. Volgens hom word verskeie formate vir die fees oorweeg en voorstelle wat voor ’n gehoor aangebied kan word, asook voorstelle wat op virtuele platforms kan leef, kan ingedien word. 

Voorstelle kan nou reeds aanlyn ingedien word, maar moet die KKNK teen die sluitingsdatum van Vrydag, 10 Julie bereik. Riglyne vir voorstelle en die aanlynvorms is beskikbaar by www.kknk.co.za

Aspekte wat voorkeur in die samestelling van die finale program geniet, sluit in: innovasie, diversiteit, debuutwerke, nuutgeskrewe tekste of musiek, eg-Suid-Afrikaanse stories, veeltalige produksies, nie-verbale produksies, konseptuele werk, interessante kombinasies van kunstenaars, multidissiplinêre aanbiedings, virtuele of digitale konsepte en die bemarkbaarheid van ’n produksie. Verder speel praktiese aspekte soos die geskiktheid van ’n venue, tegniese behoeftes, die skaal van aanbiedings en die balans van die algehele KKNK-program om alle genres en teikenmarkte te dien, ’n groot rol. 

As nasionale kunstefees is die doel van dié fees om ’n platform te wees wat uitnemende professionele werk van Suid-Afrikaanse kunstenaars aanbied. Die KKNK skep egter ook platforms vir nie-professionele of amateur-optredes en die fokus val hier veral op Oudtshoorn en omgewing. 

Alle voorstelle word vir oorweging na ’n aanbevelingspaneel gestuur en finale keuring word teen einde September 2020 afgehandel.

 “Ons beplan ook reeds verder vooruit en vir hierdie rede kan voorstelle vir produksies in 2022 en 2023 nou reeds ingedien word”, sluit Theart af. Idees wat langtermyn-beplanning verg en vir ’n volgende fees voorgestel word, kan direk aan Theart gestuur word by hugo@kunste.org.za.  

Opwindende projekte, soos Kortom (’n kortfilm-projek) en Teksmark 2020 word oor die volgende paar maande deur die KKNK bekendgestel en kreatiewe voorstelle wat onmiddellike geleenthede skep, kan hiervoor ingedien word. Alle inligting oor KKNK2021-voorstelle en ander opwindende projekte wat die KKNK aanbied is beskikbaar by www.kknk.co.za


Navrae kan aan Lizané Basson (algemene bestuurder) gerig word by 044 203 8600, of lizane@kunste.org.za