Borgeboodskap: Premier – Wes-Kaapse regering

KKNK ‘verhoog’ vir Wes-Kaapse talent en kreatiwiteit

In my reise van hoek tot kant deur ons wonderlike provinsie heen, het ek die voorreg om tyd saam met baie inwoners deur te bring. Tydens hierdie interaksies, of dit by ’n vergadering in ’n stadsaal of ’n besigheidsmiddagete is, is dit vir my lekker om met ons inwoners te praat om insig te kry in hul lewens, agtergronde en die verskeidenheid van kulture wat ons provinsie kenmerk en waarmee ons geseën is. 

Ons is bevoorreg om in ’n provinsie te bly wat so ryk is aan diversiteit en kultuur. Deur ons diversiteit te omarm, word ons inwoners nader aan mekaar gebring. Die Klein Karoo Nasionale Kunstefees dien as ’n spieëlbeeld van onsself en ons diverse kulture. Dit is die Wes-Kaap se “verhoog”, wat ’n platform aan ons kreatiwiteit en talent bied. 

Die KKNK speel ook ’n noodsaaklike rol in ons ekonomie. Alle sterkte aan elkeen wat deel is van hierdie hoogtepunt op die Wes-Kaap se kultuurkalender. 

Alan Winde

Premier: Wes-Kaapse regering