‘Mutton hour’ is ’n potpourri van performance

Die storievertel-metode in hierdie produksie is verfrissend eenvoudig, maar geensins maklik om suksesvol uit te voer nie. Schutte en Van der Walt is fyn ingeoefen om mekaar te lees, wat bydra tot die gemaklike samewerking tussen die akteurs op die verhoog, sowel as die ontspanne, interaktiewe manier waarop hulle met die gehoor omgaan. 

Mutton hour is ’n reisende teatersirkus, of ’n “potpourri van performance”, soos die geselskap hulleself voorstel. Die holderstebolder, gefragmenteerde aard van die stuk kan maklik uitrafel, maar dit is beslis nie die geval in die hande van die bedrewe akteurs Cintaine Schutte en Wilhelm van der Walt nie. 

Mutton hour is speels-vernuwend geskryf deur kamishibai in te span, ’n Japannese storieverteltegniek onder die vaardige leiding van Jemma Kahn. Kamishibai is “paper play”, ’n geïllustreerde vorm van straatteater wat die gehoor se verbeelding prikkel deur visuele beelde soos op ’n TV-skerm af te wissel. Hierdie metode is verfrissend eenvoudig, maar geensins maklik om suksesvol uit te voer nie. Schutte en Van der Walt is fyn ingeoefen om mekaar te lees, wat bydra tot die gemaklike samewerking tussen die akteurs op die verhoog, sowel as die ontspanne, interaktiewe manier waarop hulle met die gehoor omgaan. 

Die kamishibai-stories, geskryf deur Kahn, Schutte, De Klerk Oelofse en Gideon Lombard, word afgewissel met sketches wat bepaal word deur die spin van die “wheel of misfortune”. Hierdie tussenspelstukke is ’n hoogtepunt wat die veelsydigheid van Schutte en Van der Walt ten toon stel. 

Mutton hour is lig en lewendig. Die ideale vertoning om by te woon as jy asem wil skep en by ’n energieke teaterervaring ingeryg wil word. Jy kan die geselskap selfs bespreek om by jou huis te kom optree!

Hier is meer inligting: http://lifesagrind.com/en/programme/mutton-hour/ 

The Art Stories Incubator is enabled by PESP-3, BASA and the Department of Sport, Arts and Culture.