‘Mirre en aalwyn’ laat die gehoor aandadig voel

Mirre en aalwyn is ’n ambisieuse projek wat getuig van Nicola Hanekom se visie en vaardigheid wat in ’n kategorie van hulle eie is.

Dit is al byna ’n volle dag vandat ek Mirre en aalwyn gesien het, en ek is steeds nie seker hoe om my ervaring daarvan te verwoord nie. Dit is sonder twyfel anders as enige teaterstuk wat ek nog gesien het. Die plekspesifieke optrede is treffend deur die gehoor ongemaklik-intiem by die gebeure op die “verhoog” te betrek. Jy voel aandadig aan wat voor jou afspeel – die plek-plek droë grasperk, die verstikkende spreiers wat jou liggies natspuit, die ou plaashuis met sy lang gang en krakende houtvloere en die stof wat aan jou skoene vasklou, laat jou onheilspellend déél voel van die stel. Tog voel jy hulpeloos as passiewe toeskouer wat toekyk hoe die karakters diep in hulle eie en mekaar se opgekropte traumas indelf. 

Die simboliek en visuele aanbieding van die stuk is boeiend, hoewel die dialoog swaar en soms ondeurdringbaar is. Die tematiek is belaaid – verkragting, aborsie, geestesgesondheid, huishoudelike geweld, disfunksionele familiedinamikas, die vals narratiewe van sosiale media en die afhanklikheid van validering. Omdat die teks so dig verpak is en boonop deur dramatiese oomblikke van skok en opwinding aangevul word (brandende bosse, vuurwerke en die luide afwesigheid van die perd waarvoor almal afwagtend was), gaan die trefkrag van baie van bogenoemde storielynpunte egter verlore. 

Die slottoneel het my effe ontevrede gelaat. Ná meer as ’n uur het die karakters steeds soos vreemdelinge gevoel. Maar hierdie gevoel van ongemak en onafgerondheid is dalk juis waarmee die stuk jou móét laat. 

Amalia Uys en Daneel van der Walt se spel is besonders kragtig. Uys speel ’n veeleisende rol en sy kwyt haar uitstekend van haar taak. Mirre en aalwyn is ’n ambisieuse projek wat getuig van Nicola Hanekom se visie en vaardigheid wat in ’n kategorie van hulle eie is.

Lees hier vir meer inligting: http://lifesagrind.com/program/mirre-en-aalwyn/

The Art Stories Incubator is enabled by PESP-3, BASA and the Department of Sport, Arts and Culture.